Notranje ali zunanje žaluzije?

Notranje ali zunanje žaluzije?

Žaluzije se v grobem delijo na dve skupini, in  sicer so to:

  • notranje žaluzije,
  • zunanje žaluzije.

Notranje  žaluzije so, kot že samo ime pove, vedno vgrajene znotraj stavbe, zunanje žaluzije pa so namontirane na zunanjem delu oken.  Notranje žaluzije so …

Kategorije